Styrelsen

OrdförandeSamuel Carlsson

ordforande@soif.se


Vice ordförande


Bild kommer


Jesper Karlsson

vice.ordforande@soif.se

Här kan du läsa arbetsbeskrivningen för ordförande och vice ordförande inom SOIF.


Sekreterare


Bild kommer


Johanna Pettersson

sekreterare@soif.se

Vice sekreterare


Bild kommer


David Lindgren

vice.sekreterare@soif.se

Här kan du läsa arbetsbeskrivningen för sekreterare och vice sekreterare inom SOIF.

Kassör
Jan Ottosson

kassor@soif.se


Vice Kassör


Vendela Adolfsson

vice.kassor@soif.se

Här kan du läsa arbetsbeskrivningen för kassör och vice kassör inom SOIF.


Revisorer

Sara Kallin och Peter Sandberg på Vetterstadens revionsbyrå.


 

Valberedning

Anna Mortimer (sammankallande) och Bo Andersson . (tredje platsen är vakant) 


Forskningsfondens kommitté

 Samuel Carlsson (ordförande), Jan Ottosson (kassör), Magnus Lilja och Johanna Pettersson.


Stipendiekommittén/resestipendium

 Jan Ottosson (kassör), Ulla Tang och Hanna Knall McShain


Representant för Ortopediskt magasin 

Jenny Utbult.


Kontakt gentemot Socialstyrelsen

Erika Nordén