SOIF’s Fortbildningsstipendium

 

2021-02-19

Sveriges Ortopedingenjörers Förening välkomnar ansökningar för 2021 års Fortbildningsstipendium på 25 000 kr. Detta avses delas ut vid årsmötet som planeras i maj 2021.

 

Ansökan behöver vara stipendiekommittén tillhanda senast den 30 april 2021

 

Vill du ansöka om detta stipendium ber vi dig fylla i ansökningsformuläret och skicka din ansökan till:

 

kassor@soif.se

 

Alternativt:

Sveriges Ortopedingenjörers Förening
Jan Ottosson
Ortopedteknik Västerbotten
Strömpilsplatsen 7
907 43 Umeå
Sweden

 

 

 

 

 

 

 

SOIF’s Fortbildningsstipendium

 

Villkor för stipendiet

 

SOIF’s stipendium delas ut till medlem i föreningen som har för avsikt att främja utvecklingen inom det ortopedtekniska verksamhetsområdet. Stipendiet kan användas som ett resestipendium och/eller forskningsstipendium.

För stipendiet gäller att man inkommer med en skriftlig ansökan till stipendiekommittén innan sista ansökningsdag samt betalt medlemsavgift för 2021.

Stipendiet kan utdelas till en eller delas upp till flera sökanden.

För resestipendier krävs att man inom tre månader efter avslutad resa inkommer till SOIFs styrelse med en skriftlig redogörelse och ekonomisk redovisning. Originalbiljetter och originalkvitton skall medsändas. Ej utnyttjade medel återbetalas.

För stipendium avseende forskning gäller att styrelsen och stipendiaten i varje enskilt fall kommer överens om redovisningen.

SOIF har rätt att presentera reserapporten eller forskningsrapporten för publicering i Ortopediskt magasin. Redaktionen har där möjlighet att presentera hela eller delar av rapporterna i tidningen. Rapporten kommer också att läggas ut på SOIFs hemsida.

Presentation och utdelning av stipendiet sker vid föreningens årsmöte. Utbetalning sker efter överenskommelse med mottagare av stipendiet.  

/Stipendiekommittén


Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.Läs reseberättelser från tidigare stipendiater